Pravidlá registrácie do katalógu

Do katalógu sa môžu registrovať firmy a majitelia webových stránok.

Webové stránky

Webové stránky musia byť prevádzkované na doméne .sk alebo .cz, prípadne môžu byť na inej doméne, ale majú slovenskú alebo českú jazykovú mutáciu.

Stránky musia byť v dokončenom stave a plne funkčné.

Do katalógu nepridávame stránky, ktoré su v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, nefungujúce stránky, stránky s erotickým obsahom.

URL adresu je potrebné zadať v základnom tvare (nie presmerovaciu doménu), smerujúcu na hlavnú stránku, nie na konkrétnu podstránku. Zadaná URL adresa musí byť Vašou www stránkou.

Poznámka slúži na výstižné a stručné pomenovanie obsahu stránky súvislými vetami v slovenskom jazyku s diakritikou. Maximálna dĺžka popisu pri stránke je 250 znakov vrátane medzier.

Firmy

Registrácia firemného profilu v Katalógu firiem a www stránok je viazaná na IČO danej firmy, resp. zastúpenia zahraničných firiem, ktoré musia byť zapísané v registri Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

Názov firmy
Do Katalógu sú všetky firmy pridávané pod názvom spoločnosti, ktorý je uvedený v príslušnom registri, v ktorom je firma zapísaná ako subjekt oprávnený k podnikaniu na území Slovenskej republiky, resp. Českej republiky.

Poznámka slúži na výstižnú a stručnú charakteristiku firmy a jej činností súvislými vetami v slovenskom jazyku s diakritikou. Maximálna dĺžka popisu pri stránke je 250 znakov vrátane medzier.

Webová stránka
Zadaná URL adresa musí byť www stránkou Vašej firmy a mať charakteristiku firemnej stránky.

Konečnú podobu popisu činností určuje administrátor stránky, ktorý si vyhradzuje právo meniť jeho znenie v súlade s pravidlami používania Photogenic.sk.

Vyhradzujeme si právo zmazať profil, pri ktorom budeme mať pochybnosti o jeho dôveryhodnosti.

Editácia profilu

Váš profil môžete editovať prostredníctvom Vášho loginu a hesla, ktoré udávate pri registrácii. Preto si tieto údaje starostlivo uschovajte.

Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na .